The agency of the Republic of Kazakhstan for competition protection (ANTIMONOPOLY AGENCY)

"Let's make the future together"

Message of the President of the Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, to the people of Kazakhstan of January 28th, 2011 year
Chairman's BlogГлавная » Contacts

Regional divisions

Akmolinskaya Oblast, Karagandinskaya Oblast and Astana Interregional Inspection (Inspection)
28, Kabanbai Batyr str., Astana

Akzhanov Abdikarim Arynuly Inspection Chief 8 (7172) 7524 40, Reception 8 (7172)75 24 36 azk_astana@azkrk.kz
Akzhanov Rustam Kazbekuly Department Chief 8 (7172) 75 24 65
Zhumabekov Yerzhan Khabdollauly Department Chief 8 (7172) 75 24 49

Akmolinskaya Oblast Department
230, Auezova str., Kokchetav

Kozhabayeva Aliya Toleutayevna Department Chief 8 (7162) 25 83 54 antimonopol_kokshe@mail.kz

Karagandinskaya oblast Department
6, Kostenko str., Karaganda

Isakhanov Beibut Amantayevich Deputy Inspection Chief 8 (7212) 42 51 96
Aisanova Asel Aitkenovna Department Chief Fax: 8 (7212) 42 35 51 mi_azk_kar@ok.kz

Aktyubinskaya Oblast and Western Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
1, Sankibai ave., Aktobe

Kamshimbayev Azamat Abdrakhmanovich Inspection Chief 8 (7132) 55 77 84 Reception 8 (7132) 55 77 70 antimonopol_a@azkrk.kz
Madiyarov Malik Madiyarovich Department Chief 8 (7132) 55 76 95
Utemanova Saule Kaldybayevna Department Chief 8 (7132) 55 77 64

Western Kazakhstan Oblast Department
215, Dostyk – Druzhba str., Uralsk

Urazbayev Murat Askhatovich Deputy Inspection Chief 8 (7112) 50 08 46, 8 (7112) 51 17 29 ir.sag.gub@azkrk.kz
Irgaleyev Sagyndyk Gubaidullovich Department Chief 8(7112) 51 40 39

Almatinskaya Oblast and Almaty Interregional Inspection
92, Maulenova str., Almaty

Nurpeisov Kuanysh Kaliyevich Inspection Chief 8 (7272) 67 95 74 Reception 8 (7272) 67 63 50 kzk_almaty@azkrk.kz
Saptayev Sanat Kasymovich Deputy Inspection Chief 8 (7272) 67 64 41
Bolatbekov Zhandos Bolatovich Department Chief 8 (7272) 67 64 61

Almatinskaya Oblast Department
111, Zhansugurova str., Taldykurgan

Sebekova Saltanat Beisbayevna Department Chief 8 (7282) 27 06 45 kzk.almobl@azkrk.kz
Sadykov Daniyar Kuangaliyevich Department Chief 8 (7282) 27 35 59

Atyrauskaya Oblast and Mangystauskaya Oblast Interregional Inspection
3 B, 4 micro district, Avangard, Atyrau

Taubayev Nurlan Baktybayevich Inspection Chief 8 (7122) 21 45 35, 21 43 45 antimon_atyrau@azkrk.kz
Sulegaliyev Bolat Kairoshevich Department Chief 8 (7122) 21 46 87

Mangystauskaya Oblast Department
# 302 office, # 100 building, 23 micro district, Aktau

Batmanova Kunsulu Kairgaliyevna Acting Inspection Chief 8 (7292) 52 66 62 kzk-mangystau@azkrk.kz
Koshakova Sagadat Zhalmytbayevna Department Chief 8 (7292) 52 66 61

Eastern Kazakhstan Oblast and Pavlodarskaya Oblast Interregional Inspection
9/1, Nezavisimaya ave., Ust-Kamenogorsk

Tursynov Rakhat Kalibekovich Inspection Chief 8 (7232) 76 7595, Reception 8(7232) 26 41 71 azkvko@mail.kz
Ustyantseva Ludmila Mikhailovna Deputy Inspection Chief 8 (7232) 26 47 69
Petrova Natalya Semyonovna Department Chief 8 (7232) 26 47 69
Shelkova Anna Vladimirovna Department Chief 8 (7232) 26 12 63

Pavlodarskaya Oblast Department
32, Kairbayeva str., Pavlodar

Amirkhanov Timur Yersainovich Deputy Inspection Chief 8 (7182) 32 89 75
Kabdysheva Lyazzat Makanovna Department Chief 8 (7182) 3284 43, 320418 (f.) antim_pv@bk.ru

Zhambylskaya Oblast, Kyzylordinskaya Oblast and South Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
3 floor, “ЭСКО” Business Center, unnumbered, Madeli-Kozha str., Shymkent

Myrzakhmetov Meldebek Myrzakhmetovich Inspection Chief 8 (7252) 41 00 77 Reception 8 (7252) 21 14 45 a.tyrebaeva@azkrk.kz
Turebayeva Ayana Zhumagaliyevna Department Chief 8 (7252) 41 00 97
Ashyrbayeva Gulnaz Mansurovna Department Chief 8 (7252) 41 00 94

Zhambylskaya Oblast Department
11 A, Suleymenova str., Taraz

Sagintayev Taimas Abdirovich Deputy Inspection Chief 8 (7262) 43 76 69 klara-taraz@azkrk.kz
Chernyakhovskaya Ludmila Alekseyevna Department Chief 8 (7262) 4382 96

Kyzylordinskaya Oblast Department
13, Muratbayeva str., Kyzylorda

Suleymenov Yerkasym Zhaibergenovich Deputy Inspection Chief 8 (7242)23 92 71 antimonopol_kzo@mail.kz
Zhumabayeva Zhanyl Zhumadilovna Department Chief 8 (7242)23 49 04

Kostanaiskaya Oblast and North Kazakhstan Oblast Interregional Inspection
# 417 office, 115, Al-Farabi ave., Kostanai

Imandosov Murat Samuratovich Inspection Chief 8 (7142) 54 85 25 Reception 8(7142) 54 52 71 antimonopolKST7@azkrk.kz
Dildibekova Gulmira Asylbekovna Department Chief 8 (7142) 54 18 97
Zhumagulov Daulet Serikovich Department Chief 8 (7142)54 18 97

North Kazakhstan Oblast Department
# 605 office, 109, M. Zhumavayeva str., Petropavlovsk

Bekbutayev Bauyrzhan Asanovich Deputy Inspection Chief 8 (7152)36 50 67 Antimon-SKO@mail.kz
Nurmukanova Zaure Talapkerovna Department Chief 8 (7152)31 80 71
test